Tag Archives: 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เดินทางสะดวกสบายและปลอดภัยด้วยรถไฟชินคันเซ็น

13696340281369634070lรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงของญี่ปุ่นได้ต้นแบบพัฒนามาจากรถไฟความเร็วสูง Siemens ของเยอรมนี ญี่ปุ่นมีความต้องการที่จะสร้างรางรถไฟที่รองรับรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูง จึงได้สร้างทางรถไฟมาเพื่อรถไฟความเร็วสูงอย่างจริงจังโดยเฉพาะ เป็นประเทศแรกในโลก เนื่องจากภูมิประเทศของญี่ปุ่นจะเต็มไปด้วยภูเขามากมาย เส้นทางรถไฟที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงมีความกว้างแบบแคบซึ่งทำให้ต้องวางเส้นทางรถไฟที่คดเคี้ยวและรถไฟไม่สามารถเร่งให้มีความเร็วสูงกว่านี้ได้ ต่อมาญี่ปุ่นมีความต้องการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงมากกว่าความต้องการสร้างของประเทศที่มีระบบรางรถไฟความกว้างมาตรฐานอยู่แล้วและญี่ปุ่นนั้นก็มีศักยภาพในการปรับปรุงระบบรถไฟให้ทันสมัยมากกว่าอีก

ปัจจุบันชิงกันเซ็งสามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสารวันละ 800,000 คนโดยมี 6 เส้นทางเชื่อมต่อเมืองใหญ่ๆจากเหนือไปจนจรดใต้ของประเทศ ความยาวเส้นทางประมาณ 2,500 กิโลเมตร จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในเครือข่ายขนส่งคมนาคมของญี่ปุ่น รถไฟชิงกันเซ็งรุ่นปัจจุบันทำความเร็วได้เฉลี่ย 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชิงกันเซ็งสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในรางปกตินั้นสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 443 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยิ่งกว่านั้นสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 581 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วสถิติโลกเมื่อวิ่งด้วยรางรถไฟแม่เหล็กในปี 2546

คนญี่ปุ่นจึงแทบจะไม่ได้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเลยทีเดียว เพราะรถไฟชินกันเซ็งได้ให้ความสะดวกสบายเป็นอย่างมาก และมันก็ยังมีความเร็วมากกว่ารถยนต์อีกด้วย ดังนั้นรถไฟชินกันเซ็งก็จะวิ่งเร็วกว่ารถยนต์ 2-3 เท่า และมีความปลอดภัยมากว่าด้วย ทุกวันนี้ชิงกันเซ็งสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตกคิดเป็นร้อยละ 40 จากรายได้ที่มาจากการคมนาคมทั้งหมด อย่างไรก็ตามเส้นทางรถไฟนี้ก็ต้องแข่งขันกับสายการบินในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะการเดินทางจากโตเกียวไปยังฟุกุโอะกะและจากโอซะกะไปยังฟุกุโอะกะ จึงมีผลทำให้บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตกยอมปรับลดค่าโดยสารหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสายการบินได้ เช่น การเพิ่มจำนวนรถไฟขบวนสั้นหลายรอบมากขึ้น