Tag Archives: สมัยใหม่

ประตูอัตโนมัติที่มีมากกว่าหน้าที่แต่ถ้าว่ามีวงจรซ่อนเร้นอยู่

ประตูอัตโนมัติ  Autodoor อาจตรวจค้นคนที่กำลังก้าวเดินเข้าใกล้ สำหรับสั่งการประตูให้เปิดออก โดยรวมจะใช้เซนเซอร์แบบ Microwave sensor ซึ่งเซนเซอร์ดังที่กล่าวมาแล้วจะถูกติดตั้งไว้ที่ข้างบนของประตูเลื่อนอัตโนมัติ Autodoor  โดยแต่ละรุ่น แต่ละ ยี่ห้อจะมีระยะทาง การตรวจ พร้อมกับมุมตรวจที่แตกต่างกันไป พร้อมทั้งสามารถปรับมุมตรวจค้นได้สำหรับเซนเซอร์ดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ ปิด ครั้นเมื่อยังอยู่ข้างในช่องประตู จะใช้ เซนเซอร์รังสีความร้อน จัดตั้งอยู่ใน เฟรมวงกบ อลูมิเนียม

ทั้งนี้การเลือกใช้ sensor เกี่ยวกับการเปิดปิด ภายในแต่ละสภาพ ขึ้นอยู่กับความอยากใช้งาน ซึ่งแต่ละบริเวณอาจจะแตกต่างกันไป เช่น อยากให้มนุษย์ที่มีสิทธิ์ ไม่ก็ ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านได้เฉพาะ ก็อาจจะใช้เป็น finger Scan ไม่ก็ card reader แทนการใช้ Microwave sensor ที่ติดตั้งอยู่ชั้นบน

กลไกเพื่อการควบคุมเปิด ปิด บานประตูอัตโนมัติ จักมีการสั่งการจะถูกควบคุมมาจาก sensor บังคับเปิด ซึ่งมีการเกี่ยวโยงต่อกับ ชุดสั่งบานประตูกระจกเลื่อนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกสั่งการไปยัง มอเตอร์ที่สั่งการการสั่งการอีกทอดหนึ่ง เมื่อมอเตอร์สำหรับเปิดประตูปฏิบัติงาน จะดึงประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติ ให้เปิดออก ผ่านสายพาน ที่จัดตั้งจับไว้เข้ากับลูกล้อของบานประตูกระจก สายพานจะเคลื่อนดึงบานประตูอัตโมมัติ ให้เคลื่อนผ่านราง มาสู่ตำแหน่งเปิดสุด ซึ่งจักมีตัว stopper จัดตั้งไว้ โดยที่ประตูอัตโนมัติ จะจำใส่ใจตำแหน่งของ stopper ที่ได้จากการ detect ครั้นตอนเริ่มงานการ ครั้งแรก ไม่ก็เมื่อมีการแปรเปลี่ยนตำแหน่ง stopper