Tag Archives: วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

ขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่น

ชุด

– เครื่องแต่งกาย

แม้ในอดีตคนญี่ปุ่นจะใส่กิโมโนในชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันคนที่ใส่กิโมโนในชีวิตประจำวันนั้นแทบจะไม่มีเหลืออยู่ ปัจจุบันจะใส่ชุดแบบตะวันตกเป็นส่วนใหญ่

ศาสนา

– ศาสนา

เชื่อกันว่าสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วคนที่ยึดถือศาสนาอย่างจริงจังนั้นมีไม่มากนัก การที่คนญี่ปุ่นไปบูชาเทพเจ้าที่ศาลเจ้าบ้าง ไปเคารพศพที่วัดบ้าง แต่ก็ยังนำต้นคริสต์มาสออกมาฉลองในเทศกาลคริสต์มาสด้วยเช่นกันนี้ก็เป็นเรื่องปกติในประเทศญี่ปุ่น

บ้าน

– ที่อยู่อาศัย

เนื่องจากจำนวนประชากรในญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศแล้วค่อนข้างเบียดเสียดทำให้ผู้คนในเมืองอย่างโตเกียวหรือโอซาก้าส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในแมนชั่น (คอนโดมิเนียม) หรืออพาร์ตเมนต์ โดยแมนชั่นในเมืองนั้นส่วนใหญ่จะมีค่าเช่าสูง และมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันในราคาสูงเช่นกัน แม้ในตัวเมืองจะมีคนอาศัยอยู่ในบ้านสไตล์ญี่ปุ่นไม่มากแต่หากออกไปนอกเมืองหรือตามชนบทแล้วก็ยังพอพบเห็นได้อยู่

schools

– โรงเรียน

การศึกษาขั้นพื้นฐานของญี่ปุ่นประกอบด้วยชั้นประถมศึกษา 6 ปี และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีก 3 ปี รวมเป็น 9 ปี หลังจากนั้นจะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 ปี หรือไม่ก็เข้าโรงเรียนเฉพาะทาง มีคนที่เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย 4 ปี หรือเรียนมหาวิทยาลัยระยะสั้นเช่นกัน นอกจากนี้ภาคการศึกษาใหม่ของญี่ปุ่นจะเริ่มในเดือนเมษายน และจะจัดพิธีจบการศึกษาในเดือนมีนาคม

a0000255_parts_583d4387909a4

– คำพูด

ภาษาทางการของญี่ปุ่น คือ ภาษาญี่ปุ่น แม้ว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย แต่คนญี่ปุ่นที่ไม่สามารถพูดคุยบทสนทนาง่ายๆ หรือบอกทางให้กับชาวต่างชาติเข้าไปพูดคุยทักทายด้วยก็มีอยู่มากเช่นกัน