Tag Archives: วัฒธรรมของเด็กญี่ปุ่น

การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เด็กญี่ปุ่นโดยจัดเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียน

ในญี่ปุ่นมีวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อเพื่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเทศกาลวันก่อนวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิหรือ Setsubun ซึ่งเป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับการขว้างถั่วเพื่อไล่ปิศาจและสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากชีวิต เดือนมีนาคมเป็นเทศกาลเด็กผู้หญิงซึ่งจัดวางบูชาตุ๊กตาและอธิษฐานขอให้ลูกสาวมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงและขจัดสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิต

cu12

ทุกช่วงก่อนวันสำคัญดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนอนุบาลญี่ปุ่นซึ่งไม่มีการสอนการอ่านหรือเขียนหนังสือให้แก่เด็ก ใช้วันสำคัญเหล่านี้ทำกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมปลูกฝังทางวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เด็ก โดยให้เด็กใช้เวลาการประดิษฐ์สัญลักษณสำคัญที่เกี่ยวกับวันต่างๆ เช่น หากเป็นวันก่อนวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิก็มีการประดิษฐ์หน้ากากปิศาจและภาชนะใส่ถั่วสำหรับขว้างปิศาจ เทศกาลเด็กผู้หญิงก็ให้เด็กประดิษฐ์ตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าชาย เทศกาลเด็กผู้ชายก็ให้เด็กประดิษฐ์ปลาคาร์ฟและหมวกซามูไร เทศกาลทานาบาตะก็ให้เด็กประดิษฐ์สิ่งประดับกิ่งไผ่ เป็นต้นโดยความยากง่ายขึ้นกับระดับชั้นเรียน นอกจากงานประดิษฐ์ดังกล่าวแล้วก็มีการจัดงานตามวาระสำคัญดังกล่าวซึ่งช่วยปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมให้แก่เด็กๆ ทำให้เด็กรู้สึกสนุกและรอคอยวันสำคัญต่างๆอย่างใจจดใจจ่อ ทั้งนี้ในโรงเรียนประถมศึกษาก็มักจัดงานกิจกรรมพิเศษในโอกาสเทศกาลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการจัดเมนูอาหารที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญหรือการมีกิจกรรมพิเศษให้เด็กเข้าร่วม