Tag Archives: พลังงานแสงอาทิตย์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกระบบ Solar Cell

อุปกรณ์ Solar Cell  ที่ปรับแสงแดดให้กลายเป็นพลังงานมักเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งหลีกเลี่ยงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกลและวงจรอุณหพลศาสตร์ หมายถึงภาพซึ่งหมายถึงแสงสว่างและ หมายถึงกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้อิเล็กตรอนอิสระผ่านแสงโฟตอนโดยใช้ซิลิคอนร่วมกัน ราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ‘ได้รับการลดลงอย่างช้าๆ 3-5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น

แม้กระนั้นก็ตามราคาอาจไม่สูงจนเกินไปในบัญชีของคุณเพราะโดยทั่วไปเทคโนโลยีนี้กำลังดีขึ้นดังนั้นแต่ละส่วนจึงสร้างวัตต์มากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ที่ปราศจากความจุพื้นที่จัดเก็บพลังงานที่เพียงพอจะไม่ทำให้ความสามารถในการสร้างไฟฟ้าสูงสุดที่จำเป็นสำหรับระบบสาธารณูปโภคด้านพลังงาน Solar Cell  แต่อาจลดความต้องการโดยเฉลี่ย ดังนั้นผลที่ได้คือส่วนหนึ่งของเงินฝากออมทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับการชดเชยด้วยราคาที่ดีกว่าที่เรียกเก็บจากสาธารณูปโภคทางไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถตัดจำหน่ายโรงไฟฟ้าที่แท้จริงได้ในช่วงเวลาที่ผลิตไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์

ค่าใช้จ่ายเซลล์แสงอาทิตย์จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากคุณภาพอายุและเทคโนโลยี แม้ว่าระบบสองระบบอาจดูเหมือนเหมือนกัน แต่ปัจจัยส่วนใหญ่เหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาเสมอ การกำหนดราคาเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงทุกวันเมื่อเห็นว่าเซลล์แสงอาทิตย์ให้เพิ่มขึ้น กังหันลมได้รับในการดำรงอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีและมีทั้งหมดอีกครั้งกลายเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ค่าใช้จ่าย Solar Cell แสงอาทิตย์จะให้ขึ้นทุกวันเป็นอุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้น กังหันลมได้รับรอบปีและปีและมีความก้าวหน้าอีกครั้งอย่างกว้างขวางมากขึ้น

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ราคาล่วงหน้าที่ได้รับจาก Solar Cell แสงอาทิตย์เหล่านี้ค่อนข้างแพงได้ขัดขวางการลงทุนในเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างมาก นักวิจัยเชื่อว่าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของพวกเขาจะเปลี่ยนไป อย่างไรก็ตามบาง บริษัท มีการบริหารจัดการในที่มืดเนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการตอบสนองที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูล หากมีการใช้แอพพลิเคชั่นการติดตามสินทรัพย์ที่กำหนดไว้ทีมจะสามารถประเมินเมตริกที่สำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานการซ่อมแซมและราคาการดำเนินงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นอกเหนือจากประสิทธิภาพต่อข้อได้เปรียบ

Solar Cell  สุริยะที่แพร่หลายมากที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน พวกเขาอาจจะสามารถให้พลังงานที่สดชื่นและสดใหม่ได้ แต่ก็ไม่น่าดูแข็งและมีราคาสูงในการผลิต Solar Cell ซึ่งเป็นคาร์บอนได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มที่จะช่วยให้เซลล์แสงอาทิตย์มีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นที่อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการสร้างเนื่องจากพวกเขาดีมากอาจจะพิมพ์ในแผ่นราคาถูกขนาดใหญ่ที่อุณหภูมิห้อง

ซิลิคอนต้องเสียค่าใช้จ่าย 75 และ 80 เหรียญต่อกิโลกรัมสำหรับสัญญาระยะยาวซึ่งมักเปรียบเทียบกับ 26 เหรียญต่อกิโลกรัมเมื่อสามปีก่อน หาก ตีตลาดเห็นว่ามีการวางแผนโดยการซื้อและราคาสูงก็มีแนวโน้มที่จะมีตลาดปัจจุบันที่เจริญรุ่งเรือง ซิลิคอนใช้เป็นพื้นคอนกรีตเพื่อนำมารวมกัน

ข้อดีของเทคโนโลยีงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

แม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะมีข้อเสียเช่น intermittency ซึ่งจะต้องรวมกับรูปแบบของการจัดเก็บหรือแหล่งพลังงานอื่น ๆ ก็ยังมีข้อดีหลายอย่างกับมัน ข้อดีดังกล่าว ได้แก่ ความน่าเชื่อถือค่าใช้จ่ายความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุนทรียศาสตร์และความยั่งยืน พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหนึ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพลังงานลมและพลังน้ำ เนื่องจากดวงอาทิตย์จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 4 พันล้านปีโดยไม่เกิดภาวะขาดแคลนในขณะที่ลมและน้ำอาจไม่สามารถให้บริการได้ทุกวัน ในกรณีเช่นในช่วงกลางคืนและคืนเมฆที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นประโยชน์ปัญหาจะลดลงเป็นช่วงเป็น 100% คาดการณ์ นอกจากนี้ข้อได้เปรียบของพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือแม้ว่าเมฆจะลดพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็ไม่สามารถขจัดมันได้

 

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสะสมพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือต้องมีงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นต่ำและมีพลังงานฟรี นอกจากนี้แม้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะเสื่อมสภาพอายุการใช้งานของพวกเขาจะวัดได้ในช่วงหลายทศวรรษ ความทนทานของเซลล์แสงอาทิตย์จะดีขึ้นทุกปี แม้ว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าที่มีราคาแพง แต่ค่าใช้จ่ายนี้จะลดลงต่อกิโลวัตต์ต่อปี นอกจากนี้เซลล์แสงอาทิตย์ยังทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจากติดตั้ง นอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อดีเมื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้ทุกคนจะ “เขียว” เพื่อที่จะอนุรักษ์และปกป้องแผ่นดินของเรา พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสีเขียวเนื่องจากก่อให้เกิดมลภาวะเป็นศูนย์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่รู้จักกันไม่ได้ผลิตเสียงใด ๆ ! นอกจากนี้แม้ว่าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องการพื้นที่มากพื้นที่ที่พบได้บนหลังคาของโครงสร้างที่มีอยู่จะมากกว่าเพียงพอในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพียงพอโดยไม่ต้องครอบครองพื้นที่พิเศษใด ๆ ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือประมาณว่าโลกของเราถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยมีกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 175 ล้านล้านกิโลวัตต์ต่อวัน ซึ่งหมายความว่ามีแหล่งจ่ายไฟประจำปีที่น่าเชื่อถือเป็นพิเศษ 1,530,000 Terrawatt ชั่วโมงทุกวัน ในทางกลับกันทรัพยากรเช่นน้ำมันถ่านหินก๊าซพลังงานนิวเคลียร์และไม้ที่ผลิตได้น้อยกว่า 15 เท่า ดังนั้นการสันนิษฐานว่าดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงอีกประมาณ 4 พันล้านปีแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นทรัพยากรที่มีความยั่งยืนสูง

อย่างไรก็ตามคุณอาจท้อแท้ด้วยรูปลักษณ์ของเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนมาก ไม่ต้องกังวล เนื่องจากข้อดีของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์สมัยใหม่จึงมีให้เลือกหลายสีเช่นสีดำหรือสีน้ำตาลเพื่อให้ตรงกับสีบนหลังคา นอกจากนี้บ่อยครั้งที่เราจะมองไปที่หลังคาบ้านหรือไม่?

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   ได้ที่ www.enerrayuac.co.th