Tag Archives: ประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ต

การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการดำเนินกิจวัตรประจำวัน

การใช้อินเตอร์เน็ตในการดำเนินกิจวัตรประจำวันในด้านการศึกษา เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งอินเตอร์เน็ตจะทำหน้าที่เหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ ส่งข้อมูลที่เราต้องการ มาให้ถึงบนจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทำงานของเราไม่กี่วินาทีจากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปกรรม สังคมศาสตร์ กฎหมาย ความบันเทิง และการ พักผ่อนหย่อนใจ หรือสนทนาการ เช่น เลือกอ่านวารสารต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า magazine แบบ online รวมถึงหนังสือพิมพ์และข่าวสารอื่นๆที่เราสามารถดูผ่านทางเว็ปไซน์ต่างๆได้ โดยมีภาพประกอบบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับหนังสือปกติที่เราดูอยู่กันทุกวัน

ประโยชน์ของการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน ใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่อยากรู้รวมทั้งเหตุบ้านการเมืองต่างๆโดยค้นหาจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆที่ออนไลน์อยู่บนเว็บ ใช้ในการทำธุรกิจค้าขายผ่านทางอินเตอร์เน็ท หรือที่เรียกกันว่า e-commerce ทั้งในด้านการซื้อ การขาย การตลาด การโฆษณา เพื่อเป็นการลดต้นทุน ใช้คุยกับเพื่อนผ่านทางmsn,chat หรือส่ง e-mailหากัน และผ่านบริการอื่นๆอีกมากมาย ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่าน blogใช้ในความบันเทิงต่างๆ เช่นฟังเพลง เล่นเกมส์ ดูทีวีออนไลน์ อ่านนิตยสาร ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนออนไลน์ หรือe-learning รวมทั้งลงทะเบียนเรียนด้วย ใช้ค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงคอมพิวเตอร์ของเราให้ทันสมัยขึ้น ใช้หางานและสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้ส่งงานและเขียนจดหมาย หรือe-mail ใช้ในงานธุระกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม คือ บริการจองห้องพักผ่านทางอินเตอร์เน็ต ธุระกิจสายการบินคือการจองตั๋วเครื่องบิน

ผลกระทบของการใช้อินเตอร์เน็ตในกิจวัตรประจำวัน อาจทำให้มีปัญหาสายตา เพราะการจ้องมองที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ การใช้ในทางที่ไม่ถูกก็เกิดผลเสียแก่ตัวของผู้ใช้เอง เช่นการขโมยข้อมูล การเกิดการล่อลวงหรือสื่อข้อมูลไปทางลามก อนาจาร และการติดเกมส์ของเด็กๆในสมัยนี้

ดังนั้นการการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของคนเรามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะใช้อินเตอร์เน็ตไปในทางใด ถ้าหากใช้ในทางที่ดีก็จะเกิดผลดีแก่ตัวเองและไม่สร้างความเดือนร้อนให้กับผู้อื่น