vacuum pump ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัย

ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอาชีพบริการเครื่องปรับอากาศแบบมืออาชีพหรือต้องการเป็นช่างเครื่องปรับอากาศแบบ DIY ที่บ้านvacuum pump คุณจะพบว่าvacuum pumpที่ดีมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรของคุณเพียงใดปั๊มสุญญากาศก็เหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นสำหรับภายในระบบปรับอากาศvacuum pump ด้วยการสร้างสุญญากาศสูงภายใน ปั๊มสุญญากาศ AC จะ “ต้ม” สิ่งสกปรกและสารทำความเย็นที่ตกค้างซึ่งติดอยู่บนผนังภายใน

สุญญากาศสูงจะสูบโมเลกุลของน้ำออก ดังนั้นจึงป้องกันการควบแน่นของความชื้น vacuum pumpผลกระทบจากการแช่แข็งในตัวขยาย/เครื่องระเหย ซึ่งอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเยือกแข็งของน้ำมาก vacuum pumpและป้องกันการสะสมตัวของน้ำและน้ำมัน หรือตะกอนหน้าที่อีกอย่างของปั๊ม AC คือการตรวจจับการรั่วไหลโดยการวัดระดับสุญญากาศที่ลดลงทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไปปั๊มสุญญากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศมีราคาค่อนข้างแพง

มาตรวัดสุญญากาศท่อปั๊มสุญญากาศคุณควรซื้อท่อปั๊มที่ได้รับการรับรอง

ดังนั้นเพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมและอะไหล่ที่จะทำให้การทำงานของปั๊ม AC เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ vacuum pumpในบทความสั้นๆ นี้ เราจะพิจารณาชิ้นส่วนvacuum pumpที่ขาดไม่ได้หกชิ้นและอุปกรณ์เสริมปั๊มสุญญากาศ AC ท่อปั๊ม vacuum pumpอะแดปเตอร์ปั๊ม, อุปกรณ์ทางเข้า, ตัวระบุสารทำความเย็น, สามารถแตะวาล์ว-สกรูบน และมาตรวัดสุญญากาศท่อปั๊มสุญญากาศคุณควรซื้อท่อปั๊มที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจาก UL (Underwriters Lab) และมีข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว และขนาดกลาง 3/8 นิ้ว

เป็นมาตรฐานอะแดปเตอร์vacuum pumpอะแดปเตอร์จะเชื่อมต่อท่อปั๊มขนาดไม่เท่ากัน เช่น ท่อขนาด 1/2 นิ้วกับท่อขนาด 1/4 นิ้ว หรือชิ้นส่วนบริการบนปั๊มอุปกรณ์ทางเข้าข้อต่อท่อเข้ารูปตัว T ทั่วไปบนปั๊ม AC จะช่วยให้คุณเชื่อมต่อท่อสองท่อเข้ากับปั๊ม AC ได้พร้อมกัน ทำให้การตั้งค่าเป็นหนึ่งเฟสแทนที่จะเป็นสองเฟสvacuum pump เพียงเปลี่ยนจากทางเข้าหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่งเมื่อจำเป็นตัวระบุสารทำความเย็นตัวระบุสารทำความเย็นเป็นอุปกรณ์

แม้กระทั่งอุปกรณ์ที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นอย่าลืมหาตัวระบุสารทำความเย็น

สำคัญที่จะช่วยให้คุณทราบในระบบที่ไม่คุ้นเคยว่าคุณกำลังจัดการกับสารทำความเย็นประเภทใดก่อนที่คุณจะเริ่มให้บริการหรือซ่อมแซม ทุกวันนี้ ในการค้นหาสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อโอโซน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษvacuum pump และมีประโยชน์อย่างแท้จริง มีการใช้สารต่างๆ มากมาย ซึ่งต้องการการจัดการที่แตกต่างกันมาก vacuum pump ขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นอย่าลืมหาตัวระบุสารทำความเย็นแทนที่จะทำงานในที่มืดสามารถแตะวาล์ว

สกรู-ออนสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์เสมอในการตัดการเชื่อมต่อท่อปั๊มสุญญากาศเมื่อจำเป็นเกจวัดสุญญากาศไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเกจวัดสุญญากาศที่ดีสักชุด เพื่อให้รู้ว่างานของคุณเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดvacuum pump ไม่ว่าจะเป็นการวัดคุณภาพสูงสุดของสุญญากาศ หรือเพื่อค้นหาการรั่วไหลในระบบ เกจสุญญากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้