โฉนดแลกเงินและสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ

ในแอฟริกาใต้ ทรัพย์สินแต่ละแห่งมีโฉนดที่ดินและการโอนทรัพย์สินทั้งหมดจะลงทะเบียนในสำนักงานโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินเฉพาะโฉนดแลกเงิน เช่น หมายเลข erf ที่อยู่ทรัพย์สิน รายละเอียดเจ้าของ การจำนองตลอดจนภาระจำยอมและข้อจำกัดต่างๆ สำเนาโฉนดของอสังหาริมทรัพย์แต่ละแห่งในประเทศจะถูกเก็บไว้ในสำนักงานโฉนดที่ดิน โฉนดแลกเงินเอกสารโฉนดที่ดินฉบับจริงอยู่ในความครอบครองของเจ้าของ

โฉนดแลกเงินหรือสถาบันการเงินที่รับจำนองเหนือทรัพย์สินผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพส่วนใหญ่ โดยเฉพาะชาวต่างชาติและผู้ซื้อครั้งแรก ไม่ทราบถึงการมีอยู่ของโฉนดที่ดินและกระบวนการโอนทรัพย์สินหรือบทบาทของสำนักงานโฉนดที่ดินในกระบวนการนี้ ผู้ที่รู้จักโฉนดที่ดินมักเคยได้ยินแต่เข้าใจว่าเป็นเอกสารหลอน โฉนดแลกเงินหายไปในเอกสารสำคัญของหน่วยงานราชการ ผู้ซื้อที่มีศักยภาพน้อยมากรู้ว่าเอกสารเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

เนื่องจากน้ำนั้นค่อนข้างใกล้ระดับพื้นดิน เท่าที่พวกเขากังวล

และพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นโฉนดที่ดินของอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาสนใจซื้อ โฉนดแลกเงินคุณลองนึกภาพความหงุดหงิดของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์รายใหม่ที่ต้องการขยายบ้านที่เขาเพิ่งมีโฉนดแลกเงิน ซื้อ แต่พบว่าเขาไม่สามารถเพิ่มห้องได้อีกแม้แต่ห้องเดียวในบ้าน เนื่องจากข้อจำกัดในโฉนดที่ดิน อีกตัวอย่างหนึ่งคือสามีภรรยาคู่หนึ่งที่เพิ่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ด้วยแนวคิดในการสร้างสวนที่สวยงาม พวกเขาบอกว่ามีแม่น้ำใต้ดินไหลผ่านที่ดินของพวกเขา เมื่อพวกเขาซื้อที่ดิน มีความคิดด่วนที่จะจมหลุมเจาะเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับสวนที่วางแผนไว้

หลังจากการถ่ายโอนเกิดขึ้นและพวกเขาย้ายเข้าไป โฉนดแลกเงินพวกเขาพบว่ามีน้ำในแม่น้ำใต้ดินจริง ๆ และค่าใช้จ่ายในการจมหลุมเจาะจะน้อยมาก เนื่องจากน้ำนั้นค่อนข้างใกล้ระดับพื้นดิน เท่าที่พวกเขากังวล ความฝันของพวกเขากำลังเป็นจริง  จนกระทั่งพวกเขาพบว่าพวกเขาไม่สามารถจมหลุมเจาะบนที่ดินของพวกเขาได้ โฉนดแลกเงินเนื่องจากข้อจำกัดในโฉนดที่ดิน! ผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ควรขอสำเนาโฉนดที่ดินของอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาสนใจซื้อจากตัวแทนเสมอ อ่านอย่างระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาระจำยอมหรือข้อจำกัดใด ๆ ที่อาจขัดขวางความคิดของคุณเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเฉพาะของคุณสามารถดำเนินการได้จากทรัพย์สิน

หากคุณวางแผนที่จะขยายอาคารที่มีอยู่โฉนดแลกเงิน ให้ดูที่ข้อจำกัดของอาคาร หากแผนของคุณรวมถึงการดำเนินธุรกิจจากทรัพย์สิน ให้กำหนดโซนของทรัพย์สินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเฉพาะของคุณสามารถดำเนินการได้จากทรัพย์สินนั้น การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้ดูโฉนดก่อนอาจเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในส่วนของผู้ซื้อ ดูข้อจำกัดของอาคาร

หากแผนของคุณรวมถึงการดำเนินธุรกิจจากทรัพย์สิน โฉนดแลกเงินให้กำหนดโซนของทรัพย์สินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเฉพาะของคุณสามารถดำเนินการได้จากทรัพย์สินนั้น การซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้ดูโฉนดก่อนอาจเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในส่วนของผู้ซื้อ ดูข้อจำกัดของอาคาร โฉนดที่ดินแลกเงินหากแผนของคุณรวมถึงการดำเนินธุรกิจจากทรัพย์สิน ให้กำหนดโซนของทรัพย์สินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจเฉพาะของคุณสามารถดำเนินการได้จากทรัพย์สินนั้น สอบถามที่ https://quantum-fin.com/