ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ

ปัจจุบันผู้คนบ่นกันมากมายเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติก และบางคนก็เลือกใช้ถุงกระดาษเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่มันไม่ถูกต้อง และจริงๆ แล้วอะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบรรยากาศของเรา อันดับแรก มาเปรียบเทียบกระบวนการผลิตระหว่างถุงกระดาษกับถุงพลาสติกกันก่อน ถุงพลาสติกทำมาจากผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันซึ่งมีปริมาณน้ำมันเพียง 4% ของปริมาณน้ำมันทั้งหมดในโลก มีขั้นตอนต่างๆ ในการเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

เครื่องจักรให้ความร้อนโพลิเอทิลีนเกือบ 200 องศาเซลเซียสเพื่ออัดรีด จากนั้นไปที่กระบวนการพิมพ์ด้วยหมึก การตัด ปิดผนึก จากนั้นจึงบรรจุหีบห่อ นอกจากการเผาเชื้อเพลิง เครื่องจักรหนัก ที่ใช้ในการซื้อน้ำมันแล้ว กระบวนการผลิตถุงพลาสติกทั้งหมดใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว โดยให้ดูขั้นตอนการทำถุงกระดาษ เริ่มต้นด้วยการเลือกต้นไม้ที่พบ ทำเครื่องหมาย และโค่น จากนั้นจึงต้องสร้างถนนจากป่าไม้สู่โรงงานกระดาษเพื่อขนส่ง ขนไม้ไปยังสถานที่ผลิต สิ่งนี้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของป่าไม้รวมถึงพืชและสิ่งมีชีวิต

ในการทำให้แห้งอย่างเหมาะสมก่อน

จึงจะสามารถนำมาใช้ได้ จากนั้นจะถูกใส่ภายใต้ความร้อนและแรงกดดันมหาศาล หลังจากกระบวนการนี้ พวกเขาจะย่อยด้วยหินปูนและกรดกำมะถันเป็นเวลาแปดชั่วโมง ทีมนี้และความชื้นที่มาจากสิ่งนี้จะขับออกสู่บรรยากาศภายนอก จากนั้นเยื่อกระดาษจะถูกล้างและฟอกด้วยน้ำสะอาดเป็นตัน กล่าวโดยย่อ กระบวนการทำกระดาษทั้งหมดจะใช้ไม้ ไฟฟ้า น้ำ ดูว่าพลาสติกและกระดาษจะไปที่ใดหลังจากใช้แล้ว และเปรียบเทียบผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

มิฉะนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ จะต้องใช้สารเคมีหลายชนิด เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และโซเดียมซิลิเกตเพื่อฟอกขาว ทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อน และน้ำเพื่อขจัดหมึก ถุงพลาสติกหลังใช้ยังมี 2 วิธี หนึ่งจะไปฝังกลบและอีกส่วนหนึ่งคือการรีไซเคิล เมื่อพลาสติกไปฝังกลบ กล่าวกันว่าต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ที่จริงมีเพียง 3% ของถุงพลาสติกทั้งหมดทั่วโลกที่เป็นพลาสติกจริงๆ นอกจากนี้ ถุงพลาสติกบางมากจริง ๆ ด้วย 0.008 มม. ถึง 0.03 มม.

ดังนั้นขยะจำนวนมากในหลุมฝังกลบจึงไม่มากอย่างที่คนคิด

นอกจากนี้ ว่ากันว่าพลาสติกใช้เพียงครั้งเดียวเพราะราคาถูกและ ความสะดวก; ที่จริงแล้วคนมักจะใช้ถุงพลาสติกซ้ำเพราะมีความคงทน เหนียว แข็งแรง โดยเฉพาะสินค้าชั้นสูง เช่น กระเป๋าหูหิ้วแบบแข็ง กระเป๋าหูหิ้วแบบนิ่ม กระเป๋าแบบไดคัท ฯลฯ ที่มีการพิมพ์ภาพที่สวยงามส่วนใหญ่จะนำกลับมาใช้ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับถุงกระดาษ ถุงพลาสติก ราคาส่งมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า นอกจากนี้ ในปัจจุบัน ถุงพลาสติกได้รับการปรับปรุงด้วยวัสดุทางเลือกที่ทำจากแป้งที่เรียกว่า ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้หมดภายใน 3 เดือนหรือ 6 เดือน โดยมีลักษณะเหมือนกับพลาสติกทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.ruangritdej.com/plasticbag