มีบริษัทก่อสร้างหลายแห่งที่สร้างและเสาเข็มไมโครไพล์

บริษัทเหล่านี้บางแห่งเชี่ยวชาญด้านที่อยู่อาศัย บางบริษัทเชี่ยวชาญด้านฐานรากเชิงพาณิชย์ ไมโครไพล์และบางแห่งทำทั้งสองอย่าง งานฐานรากรวมถึงการปรับระดับ การแตกร้าว และการซ่อมแซมรอยแยก ไมโครไพล์มีหลายประเภท พื้นที่รวบรวมข้อมูลทำจากผนังฐานรากและฐานรากเท ผนังช่วยรองรับพื้นและผนังของอาคารและปกป้องฐานรากในช่วงพายุ นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเข้าถึงโปรแกรมอรรถประโยชน์ด้วยพื้นที่การรวบรวมข้อมูลซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่ำ พื้นที่รวบรวมข้อมูลต้องมีฉนวนป้องกันอย่างเหมาะสม

ไมโครไพล์ดังกล่าวอาจขึ้นราได้หากไม่เป็นเช่นนั้น

ไมโครไพล์แบบพื้นมีราคาไม่แพงกว่าชั้นใต้ดิน แต่มาพร้อมกับความท้าทายในตัวเอง ไมโครไพล์ของแผ่นพื้นเริ่มต้นด้วยการสร้างร่องลึกแล้วกรวดกรวดและเทคอนกรีต คอนกรีตให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับอาคารและผนัง ข้อเสียของการวางรากฐานคือการเดินท่อ การเดินสายไฟฟ้า หรือระบบประปาสำหรับที่พักอาศัยหรือทรัพย์สินทางธุรกิจ มักจะอยู่ภายใต้หรือวิ่งผ่านแผ่นไมโครไพล์ ทำให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ยากมากและทำให้ค่าซ่อมแพงมาก นอกจากนี้ ฐานรากแบบพื้นยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง รอยแตก รอยแยก และอื่นๆ ได้

ฐานรากเสาเข็ม ไมโครไพล์อีกทางเลือกหนึ่งคือ เสาและคาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้แผ่นคอนกรีตกับคานเพื่อรองรับผนังและพื้นของอาคาร โดยทั่วไปจะใช้เสาและคานเมื่อไม่มีฐานรากอื่น ไมไมโครไพล์และอาจมีปัญหาเช่นรอยแตกในแผ่นหินหรือในแผ่นไม้อัดอิฐ ส่วนรองรับของเสาและคานอาจจมหรือข้อต่ออาจหักหรือร้าวหรือทำงานไม่ถูกต้อง หากมีรอยร้าวในฐานราก แสดงว่าอาคารนั้นสร้างขึ้นบนดินทรายที่ยุบได้หรือดินเหนียวที่ขยายตัว หากหนึ่งในเงื่อนไขเหล่านี้รวมกับการระบายน้ำไม่ดีหรือมีความชื้นสูงหรือทั้งสองอย่าง โครงสร้างจะไม่เสถียร สิ่งที่เจ้าของหลายคนไม่เคยนึกถึง เช่น ต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านหรืออาคารที่สร้างบนลานทดแทนซึ่งเต็มไปด้วยช่องลมเนื่องจากดินหลวม

ไมโครไพล์อาจทำให้ฐานรากทรุดตัวและเคลื่อนตัวได้

อาคารหรือบ้านที่ไม่มีรางน้ำหรือน้ำฝนที่ไหลรินไม่เพียงพอข้างฐานรากจะตกอยู่ในอันตรายอย่างแท้จริงจากความเสียหายของฐานราก ไมโครไพล์เป็นเรื่องปกติธรรมดาในครัว

ไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์

เรือน และคนส่วนใหญ่มักจะเพิกเฉยและคิดว่ารอยแตกเหล่านี้ไม่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม รอยแตกในไมโครไพล์และผนังอาจทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ความชื้นรั่ว รอยโรคราน้ำค้าง การเติบโตของเชื้อรา และโครงสร้างที่อ่อนแอ รอยแตกเหล่านี้เกิดจากการหดตัว การไหลของความร้อน และการซึมผ่านของความชื้น รอยแตกสามารถขยายกว้างขึ้นตามกาลเวลาและนำเสนอปัญหาสำคัญ

ในความมั่นคงทางโครงสร้างของอาคาร ไมโครไพล์ความเสียหายเหล่านี้จะลดความดึงดูดใจด้านสุนทรียะของบ้านคุณและทำให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพลดลง หากคุณกำลังวางแผนที่จะดำเนินโครงการซ่อมแซม เพื่อซ่อมแซมรอยแตก วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดคือใช้การฉีดซ่อมแซมรอยแตก รวดเร็ว คุ้มค่า และงานซ่อมจะคงอยู่นานหลายปี การฉีดซ่อมแซมรอยแตกประกอบด้วยตลับคู่ที่จ่ายวัสดุหลายชั้นด้วยเครื่องมือเสริมสปริงหรือปืนยิงกาว