มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับวัดปริมาณหรือปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน

มิเตอร์ไฟฟ้า

 

มิเตอร์ไฟฟ้าใช้สำหรับวัดปริมาณหรือปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานและบ้านเรือน สิ่งที่มิเตอร์ไฟฟ้าวัดได้จริงคือพลังงานไฟฟ้าที่ไหลผ่านวงจร สำหรับกระแสตรงพลังงานมิเตอร์ไฟฟ้าในระบบจ่ายกระแสสลับ จะใช้เฉพาะวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นเมตรที่เก่ากว่าเช่นมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเคยใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้นและตอนนี้ล้าสมัยแล้ว มิเตอร์ไฟฟ้าแต่โหมดการทำงานยังคงน่าสนใจอยู่บ้าง ประกอบด้วยแคโทด อิเล็กโทรไลต์ และสเกล มีตัวคั่นอยู่ด้านบน

และมาตราส่วนอยู่ที่ด้านล่างของมิเตอร์ ภาชนะแก้วปิดมีอิเล็กโทรไลต์มิเตอร์ไฟฟ้าที่ประกอบด้วยสารละลายของเกลือปรอท ผู้บริโภคบางส่วนในปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าไหลผ่านอิเล็กโทรไลต์นี้ ที่แคโทดจะมีปริมาณปรอทสะสมอยู่ ปรอทจะสะสมที่ส่วนล่างของภาชนะ มาตราส่วนสำเร็จการศึกษาในหน่วย kWh มิเตอร์ไฟฟ้าปรอทจะถูกดึงกลับมาและกลับไปที่ด้านบนของช่องมิเตอร์รุ่นเก่าอีกประเภทหนึ่งคือ มิเตอร์แบบมอเตอร์ ซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็ก

ความเร็วของการหมุนของจานนั้นแปรผันตามความแรงของสนามแม่เหล็ก

มีแผ่นอะลูมิเนียมซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสนามแม่เหล็กถาวร แผ่นอะลูมิเนียมประกอบด้วยขดลวดสามชุด ซึ่งจ่ายกระแสไฟจากเครื่องสับเปลี่ยนที่ประกอบด้วยสามส่วน มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสที่จ่ายให้กับคอยล์เป็นสัดส่วนกับกระแสทั้งหมดที่ไหลผ่านการติดตั้งสำหรับผู้ใช้บริการ เครื่องวัดมอเตอร์ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งคือมิเตอร์ไฟฟ้าเครื่องวัดความเหนี่ยวนำและยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน มิเตอร์เหนี่ยวนำไม่มีตัวสับเปลี่ยนและมีแม่เหล็กไฟฟ้าสองตัว ขดลวดของหนึ่งในนั้นได้รับพลังงานจากกระแสผู้บริโภคและอีกขดลวดหนึ่งเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าของผู้บริโภค ปฏิสัมพันธ์ของขดลวดทั้งสองทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก

เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้เกิดกระแสน้ำวนในแผ่นโรเตอร์อะลูมิเนียมกระแสเหล่านี้ทำให้จานหมุนไปในทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามที่เคลื่อนที่ และความเร็วของการหมุนของจานนั้นมิเตอร์ไฟฟ้าแปรผันตามความแรงของสนามแม่เหล็กทั้งสอง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการกระจัดเฟสของฟิลด์เหล่านี้และขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านกำลัง ปัจจุบันมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วงจรต่างๆ และชิปคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้มิเตอร์สามารถบันทึกไม่เพียงแต่การใช้ไฟฟ้าแต่ยังรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น เวลาและวันที่ที่ใช้ไฟฟ้า และยังช่วยในการผลิตใบแจ้งหนี้ มิเตอร์ไฟฟ้า

ชำระเงินตามจำนวนที่ระบุและข้อมูลที่อัพโหลดไปยังบัตรหรือกุญแจ

เป็นเรื่องธรรมดามาก และสามารถพบได้ทุกที่ที่มีการใช้ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยเกือบทั้งหมดจะมีมิเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง และอาจมีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลบางตัวผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องวัดอัตราประหยัด หรือ เครื่องวัดชนิดจ่ายตามการใช้งาน มิเตอร์ไฟฟ้าประเภทมิเตอร์หมายถึงไฟฟ้าที่ซื้อล่วงหน้า ซึ่งทำได้โดยการใช้บัตรเครดิตประเภทการชำระเงินหรือ ‘คีย์’ การชำระเงินบัตรหรือกุญแจถูกเสียบเข้าไปในเต้ารับ

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับจุดประสงค์พิเศษ มิเตอร์ไฟฟ้าและชำระเงินตามจำนวนที่ระบุและข้อมูลที่อัพโหลดไปยังบัตรหรือกุญแจ จากนั้นใส่การ์ดหรือกุญแจลงในมิเตอร์ไฟฟ้าที่เหมาะสม มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งรับข้อมูลที่อัปโหลด หน่วยวัดที่พบบ่อยที่สุดคือกิโลวัตต์ชั่วโมง และความต้องการมีหน่วยเป็นวัตต์และหาค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติคือหนึ่งในสี่ของชั่วโมง สอบถามที่ https://www.cvaelectric.com/2019/03/02/mh-96/

Comments are closed.