บทบาทของก๊าซออกซิเจนในร่างกายมนุษย์

บทบาทของออกซิเจนในการค้ำจุนชีวิต โลกไม่สามารถเน้นมากเกินไปจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากไม่มีออกซิเจน ร่างกายมนุษย์มีออกซิเจนประมาณสองในสาม โดยการหายใจ ก๊าซจะถูกส่งไปยังปอดและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในปอด หลังจากนั้นจะไปถึงทุกเซลล์ในร่างกาย องค์ประกอบปฏิกิริยามีหน้าที่ในกระบวนการหายใจและเมแทบอลิซึมในสิ่งมีชีวิต

ว่ากันว่าเฉพาะเซลล์ที่มีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจนเท่านั้นที่เป็นแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน พวกเขาได้รับพลังงานจากกระบวนการเผาผลาญอื่น ๆ กระบวนการของเอนไซม์ที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการเกิดออกซิเดชันของสารประกอบสารอาหารภายในเซลล์ของเรา ออกซิเจนเผาผลาญอาหารที่ปล่อยพลังงาน จำเป็นที่ก๊าซออกซิเจน จะต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมในร่างกายเพื่อรองรับการหายใจของเซลล์ องค์ประกอบที่ไม่ใช่โลหะมีความสำคัญต่อการกระตุ้นและรักษาการเผาผลาญพลังงานของสิ่งมีชีวิต

ก๊าซออกซิเจน

การดำรงชีวิตเป็นสถานที่ซึ่งกิจกรรมทางชีวเคมีทั้งหมดที่เรียกว่าเมแทบอลิซึมเกิดขึ้น

เมแทบอลิซึมมีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในร่างกายมนุษย์ทั้งทางกายภาพและทางเคมี มันแทนที่เนื้อเยื่อเก่าด้วยเนื้อเยื่อใหม่ เปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน และกำจัดของเสีย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ อันที่จริงทุกกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นได้เพราะการเผาผลาญ ออกซิเจนระดับโมเลกุลมีความสำคัญต่อการหายใจระดับเซลล์ในสิ่งมีชีวิตแบบแอโรบิกทั้งหมด ว่ากันว่าเลือด 1 ลิตรมีความสามารถในการละลายก๊าซออกซิเจนได้ 200 ซีซี ซึ่งมากกว่าความสามารถของน้ำในการละลายออกซิเจนอย่างมีนัยสำคัญ

ออกซิเจนถูกส่งผ่านเลือดไปยังเนื้อเยื่อของร่างกายที่ต้องการก๊าซออกซิเจน และรวมกับเอนไซม์ (monooxygenase) เอนไซม์นี้ใช้ออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันต่างๆ ในร่างกาย (การเผาผลาญ) คาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยออกจากเซลล์และถูกส่งกลับไปยังปอดผ่านทางเลือด กระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ แม้ว่าออกซิเจนจะมีความสำคัญต่อชีวิตและมีหน้าที่ในการเกิดออกซิเดชันหรือการเผาไหม้อาหารเพื่อสร้างพลังงานและความร้อนให้กับร่างกายของเรา แต่ก็มีอยู่ในโมเลกุลออกซิเจนบางชนิดที่เรียกว่าอนุมูลอิสระซึ่งมักปรากฏอยู่ในร่างกายของเรา พวกเขาทำลายเซลล์ของตัวเองทำให้เกิดความเสื่อมและโรคต่างๆเช่นมะเร็ง มีงานวิจัยหลายฉบับที่อ้างถึงการผลิตอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุหลักของการแก่ชรา

ว่ากันว่าคุณอายุเท่าเซลล์ของคุณ ด้วยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระพิเศษ จึงสามารถฟื้นฟูเซลล์ ยืดอายุ และเพิ่มพลังชีวิตได้ ก็จะทำให้เซลล์ของคุณดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกด้วย

สนใจเพิ่มเติม https://shop.linde.co.th/shop/th/thai/ก๊าซ-165/ออกซิเจน-165

Comments are closed.