วิธีรับคิวจองเลขทะเบียนรถ

“คิวตรวจเอกสารมีทั้งหมด 900 คิว ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผมกดคิวผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อยื่นคำขอจองเลขทะเบียนรถหลายครั้ง พอถึงเวลา 6 โมงตรงก็กดปุ่ม “รับคิว” ทันที ส่วนใหญ่ได้คิวลำดับที่ 100-200 แต่มีอยู่ครั้งหนึ่ง กดได้คิวลำดับที่ 50 ตรวจสอบเอกสารเสร็จก็เข้าไปเลือกเลขทะเบียนรถ ปรากฏว่าเลข 911 ที่ผมต้องการถูกเลือกไปแล้ว เป็นเช่นนี้ทุกครั้ง กลุ่มเลขสวยไม่มีได้อย่างไร” แหล่งข่าวจากวงการรถยนต์กล่าว

แหล่งข่าวจากวงการรถยนต์กล่าวต่อไปอีกว่า ข้อสังเกตของตนคือ ในวันที่กดได้คิวลำดับที่ 50 มีนัดหมายรอพบเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารช่วงเวลา 7.30-8.10 น. รอบนี้มีคิวรอตรวจเอกสารทั้งหมด 100 คิว (0-100) หากยึดตามหลักการของกรมการขนส่งทางบกที่ระบุว่า “ผู้ยื่นคำขอรับคิวต้องเป็นเจ้าของรถหรือผู้เช่าซื้อเท่านั้น” รอบนี้ต้องมีเจ้าของรถมานั่งรอตรวจเอกสารกับผมทั้งหมด 100 คน แต่ปรากฏว่ามีเจ้าของรถมานั่งรอกับผมแค่ 20 คนเท่านั้น ประเด็นที่ผมสงสัยคือ เจ้าของรถ 80 คนไม่ต้องมายื่นเอกสารได้อย่างไร หรือเจ้าของรถมายื่นเอกสารขอป้ายดำมากกว่า 1 ป้าย

Comments are closed.