หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามเด็กเล่นและประเด็นการบำรุงรักษา

สนามเด็กเล่นสาธารณะหมายถึงสถานที่หนึ่งที่เด็ก ๆ อายุ 6 เดือนถึง 12 ปีใช้ในสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในเชิงพาณิชย์สถาบันที่พักอาศัยของครอบครัวหลายแห่งสวนสาธารณะร้านอาหารรีสอร์ทและโรงเรียน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในสนามเด็กเล่นทั่วไป

วัสดุสนามและพื้นผิว

ระบุความเสี่ยงในสนามเด็กเล่นที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการป้องกันพวกเขา   ขั้นตอนที่เหมาะสมที่จำเป็นในการรักษาสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ของ ‘  การใช้ชานชาลารั้วและอุปสรรคในการป้องกันเพื่อลดน้ำตกที่บังเอิญ

มี 7 ปัจจัยสำคัญที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อวางสนาม:

การเข้าถึง: วัสดุพื้นผิวต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการได้

แยกอายุ: พื้นที่สำหรับกลุ่มอายุที่ต่างกันควรแยกตามเขตกันชน เขตนี้จะช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บของเด็กที่มีระดับกิจกรรมที่แตกต่างกันวิ่งเข้าหากัน

กลุ่มอายุ: สนามเด็กเล่นที่ต่างกันมีโครงสร้างสำหรับกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแตกต่างกับแต่ละกลุ่มอายุ คำนึงถึงกลุ่มอายุที่จะใช้สนามเด็กเล่นและซื้อตามลำดับ

กิจกรรมที่ขัดแย้งกัน: สนามเด็กเล่นควรจัดเป็นส่วนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากกิจกรรมที่ทับซ้อนกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางชิงช้าและแก่นแก้วไปที่มุมด้านข้างหรือขอบของพื้นที่เล่น สไลด์ไม่ควรอยู่ในพื้นที่แออัด

เส้นสายตา: ควรลดอุปสรรคในการมองเห็นเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามเด็ก ๆ โดยใช้สนามเด็กเล่นได้ ม้านั่งวางรอบด้านนอกของโครงสร้างให้ผู้เข้าชมสถานที่ที่จะนั่งในขณะที่พวกเขาเฝ้าดูเด็ก

ป้ายและหรือการติดฉลาก: ควรมีการจัดเตรียมสัญญาณเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับอายุที่เหมาะสมของอุปกรณ์ตลอดจนวิธีการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม

การกำกับดูแล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวหน้างานตระหนักถึงหลักเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของอุปกรณ์

เมื่อเลือกไซต์สำหรับสนามเด็กเล่นมีปัจจัยบางอย่างที่มีความสำคัญที่ต้องคำนึงถึง:

รูปแบบการเดินทางไปและกลับจากสนามเด็กเล่น: มีอันตรายหรือไม่?

ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ล้างอันตราย   อันตรายในการเข้าถึงที่ใกล้เคียง (การจราจรร่างกายน้ำเนินเขาสูงชัน ฯลฯ ): เด็ก ๆ อาจไม่ตั้งใจหรือจงใจวิ่งเข้าไปใกล้อันตรายหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ระบุวิธีการบรรจุเด็กไว้ในสนาม (รั้ว, ป้องกันความเสี่ยง) โปรดทราบว่ารั้วหรือรั้วยังควรให้ผู้สังเกตการณ์สังเกต

แสงแดด: ความร้อนของดวงอาทิตย์เพียงพอที่จะให้ความร้อนชิ้นส่วนโลหะภาพนิ่งแพลตฟอร์มขั้นตอนหรือพื้นผิวพอที่จะเผาผลาญเด็กได้หรือไม่? ผู้ใช้จะสัมผัสกับแสงแดดในช่วงเวลาที่รุนแรงที่สุดของวันหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นให้พิจารณาการวางตำแหน่งเพื่อให้โลหะเปลือยเป็นสีเทา ให้คำเตือนว่าอุปกรณ์จะร้อนในแสงแดด พิจารณาการแรเงาสนามเด็กเล่นด้วยโครงสร้างสี

ความลาดชันและการระบายน้ำ: จะหลวมกรอกวัสดุล้างออกในสายฝน? ถ้าใช่ให้พิจารณาการระบายน้ำที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลึก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.happycitythailand.com/

 

 

 

Comments are closed.