บริการออกแบบโรงงานโดยทีมงานมือเก๋า

บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด เกิดขึ้นจากกระแสความคิดของ คณะทำงานที่มีประสบการณ์ คลุกคลีอยู่ในวงการโรงงานอุตสาหกรรมมานาน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบโรงงาน   พร้อมด้วยปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ มากมายในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม

ในการก่อสร้างโรงงานแต่ละครั้ง เจ้าของแผนจะว่าจ้าง ดีไซน์ (designers) และจัดให้มีผู้รับเหมา (contractors) เข้ามาประมูลงานก่อ (bidding) จากนั้นเมื่อได้ผู้รับเหมาจึงเริ่มทำการก่อสร้าง และมีผู้ควบคุมงาน (consultants) เพื่อบริหารงานก่อสร้างแล้วแล้วเสร็จตามจุดมุ่งหมาย ในระยะหลังในวงการสร้างโรงงานนั้น ได้มีแบบแผนการแข่งขันจากบริษัทรับเหมาก่อ ซึ่งเน้นระบบเบ็ดเสร็จ บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนก่อสร้างแล้วเสร็จ (design build or turnkey) และส่วนมากจะแข่งขันเฉพาะด้านราคาที่ด้วยเกณฑ์กฏเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเองของแต่ล่ะผู้รับเหมานั้นๆ

แต่ในความเป็นจริงด้วยว่าการประดิษฐ์โรงงานนั้น ยังขาดผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะเฉพาะทางด้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆ ตามมาหลายอย่าง

ผลกระทบในระยะ 4-5 ปีหลังที่ผ่านมา ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้างในสภาวการณ์แข่งขันด้านงานก่อสร้าง ระบบเบ็ดเสร็จ (turnkey) มีต้นแบบการแข่งขันด้านการตลาดสูง ยุคปัจจุบันผู้ดีไซน์มีให้คัดเลือกมากมาย “แต่จุดยืนและรูปแบบของ บริษัท แฟคทอรี ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด จะเป็นผู้ดีไซน์เฉพาะทางด้านการ ปลูกสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น” เพื่อตอบสนองความต้องการจากกลุ่มลูกค้า ด้านโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง

“การบริหารงานโครงการ” ในมุมมองของเราต่อการบริหารแผนนั้น เรื่องงานนับว่าเป็นเรื่องไม่ยากเพราะเรา เพราะผลงานที่ผ่านมาเราสามารถตรวจสอบด้วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องงานปลูกสร้างได้ดีเสมอ

 

Comments are closed.