สารมังคุดสกัดมาเป็น BIM100 ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

คนอาจจะรู้จักใน BIM100  กันค่อนข้างจะมากแต่แท้จริงแล้วมาจากสารในมังคุดที่แสดงสมรรถนะที่กล่าวมาแล้วมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ polysaccharides และ xanthones ในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2006 บริษัทอเมริกันหุ้นส่วนหนึ่งซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมังคุดโดยใช้การตลาดพร้อมกันกับบอกผลการการศึกษาค้นคว้าสรรพคุณมังคุด ที่ทำหน้าที่โดยนักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นโดยมาก ได้รวมมูลค่า 40,000 ล้านบาท และผู้ใช้ผลิตผลต่างได้รับผลกำไรจากสรรพคุณ ของสินค้านี้ในการ ทำให้รุ่งเรืองขึ้นสุขภาพ ปัจจุบันนักการศึกษาค้นคว้าสินค้าธรรมชาติทั่วโลกจึงยอมรับกันว่า xanthones เป็นสารธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงในการช่วยเสริมสร้างสุขภาพพร้อมด้วยแก้ไขอุปสรรคอนามัย

อย่างไรก็ตามคณะนักวิจัยของเราอยากให้ผู้ซื้อ bim100 ได้ตระหนักว่า สารกลุ่ม xanthonesในผลมังคุด มีอยู่ทั้งสิ้นกว่า 40 อย่าง แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่เป็นผลดี บางชนิดนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว ยังอาจมีอธิกรณ์ในเชิงก่อให้เกิดผลข้างเคียงด้วยและสารที่เป็นอรรถประโยชน์หากใช้น้อยไปก็จะไม่แสดงคุณสมบัติ กับเมื่อใช้มากไปก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้นการนำ xanthonesไปใช้ในการสร้างเสริมพลานามัย ด้วยกันแก้ไขปมสุขภาพอนามัย จึงจำเป็นต้องใช้ให้เป็นธรรมพร้อมด้วยใช้ในโควตาที่เข้าท่าแค่นั้น

bim100 จึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยออกจะมาก ตรวจก่อนจะจ่ายทานทุกครั้งเลยนะคะเพื่อความสะดวกของตัวเรา

 

Comments are closed.